BALANS

Hoe werkt life coaching?


Een life coach ondersteunt zijn/haar cliënt in het vergroten van zijn talenten, versterken van het zelfvertrouwen en het vlotter bereiken van persoonlijke doelen. De begeleiding is vooral gericht op beter leren communiceren, motivatie, je sterktes en zwaktes leren kennen en zelfontplooiing in het algemeen. De life coach analyseert mee waar de cliënt tegenaan loopt en zoekt samen naar nieuwe manieren om bepaalde situaties aan te gaan. Tijdens life coaching staat jouw welzijn en beleving centraal. Ik werk rond jouw persoonlijke problemen en die zetten we samen om in positieve energie. We gaan samen op zoek naar de beste versie van jou en zorgen dat deze mooi in balans is.

Je coach is iemand die naar je luistert, meedenkt, motiveert en structureert maar bovendien ook los staat van jouw omgeving om objectiviteit te garanderen. Uiteraard gebeurt het hele proces in uiterste discretie en vertrouwen.

Ik luister, stel vragen, leg bepaalde patronen bloot om zo tot zelfinzicht en verandering te komen. Ik motiveer en structureer wanneer er chaos heerst. Als coach ben ik als het ware jouw kompas. Ik zal je niet vertellen welke richting je uit moet, maar laat je alle verschillende richtingen zien en verkennen. Jij ben echter diegene die alle touwtjes in handen heeft en beslist naar waar je gaat en op welk tempo. Het is dus echt samen op zoek gaan naar jouw weg op jouw manier en jouw tempo.

Wees je er echter wel van bewust dat life coaching geen snelle oplossing is voor een probleem dat al lang aansleept. Wat lang nodig gehad heeft om in de knoop te raken, is ook niet meteen ontknoopt. Het is werken aan jezelf en vraagt de nodige motivatie en bereidwilligheid. Op zoek gaan naar een betere jij kan op sommige vlakken ook confronterend en moeilijk zijn, maar ik beloof je dat het de moeite waard is en het leven van je dromen aan die kant op je wacht!

* * *